Politica de confidentialitate

Confidentialitatea datelor dvs. conteaza pentru noi. Ne luam foarte serios responsabilitatea de a proteja datele personale pe care ni le furnizati. Aceasta politica de confidentialitate, pe care o actualizam din cand in cand, explica ce tipuri de date colectam, modul in care le folosim si protejam aceste date si drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale.

Pentru a va proteja confidentialitatea si pentru a va proteja datele personale, observam si implementam procese si proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat si utilizarea necorespunzatoare a informatiilor personale. Folosim sisteme si tehnologii adecvate, actualizate pentru a va proteja datele personale intr-o maniera sigura.


Operatorul Datelor Dvs.


FIMA MOTORS S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. FETESTI Nr. 54-56, Sector 3, punct de lucru situat in Calea Bucurestilor, nr.291B, Otopeni, Ilfov, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/8767/2014 si Cod unic de inregistrare: 33418698, colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21.11.2001, iar din 25.05.2018 si cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 


PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Datele cu caracter personal colectate vor fi:

 1. prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata („legalitate, echitate si transparenta");
 2. colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitari legate de scop");
 3. adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor");
 4. exacte si, in cazul in care este necesar, vor fi actualizate („exactitate");
 5. pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele („limitari legate de stocare");
 6. prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare („integritate si confidentialitate").


CATEGORII DE DATE PERSONALE CE POT FI PRELUCRATE

 1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, telefon, email, CNP, serie si numar carte de identitate/pasaport, serie si numar permis de conducere, semnatura olografa). Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a contractelor de inchiriere si derularea raportului contractual cu Operatorul.
 2. Detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar). Datele sunt necesare pentru analizarea nevoii de asigurare si pentru identificarea produsului de asigurare optim, prin raportare la capacitatile financiare.
 3. Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile FIMA MOTORS SRL, adresa IP captata la utilizarea website-ului). Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile FIMA MOTORS S.R.L., a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor cu privire la starea autoturismului, precum si a oricaror solicitari venite din partea clientilor in legatura cu autoturismele inchiriate.


SCOPUL IN CARE DATELE SUNT PRELUCRATE


FIMA MOTORS S.R.L. colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

a) Solicitari si rezervari – Cand solicitati o oferta sau faceti o rezervare pe site-ul nostru, folosim datele dvs. personale pentru a crea o oferta sau pentru a configura si completa tranzactia de rezervare si pentru a va transmite detaliile necesare in legatura cu rezervarea efectuata. In acelasi mod, va putem folosi datele personale pentru a finaliza si administra rezervarea oricarui produs sau serviciu auxiliar (cum ar fi asigurarea) si pentru a transmite detaliile necesare furnizorului respectiv;

! La crearea unui cont de utilizator pe site-ul nostru https://www.fmnrent.ro, va solicitam si colectam numele, prenumele, adresa de email, telefon mobil, aceste date fiind necesare in scop precontractual, pentru a putea efectua o rezervare.

b) Incheierea si executarea contractului de inchiriere, inclusiv informarea Dvs. privind situatia rezervarii, validarea, prestarea serviciilor si facturarea acestora, rezolvarea anularilor sau problemelor de orice natura referitoare la serviciile oferite;
c) Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra;
d) In scopuri de asigurare si a proceselor pe care le implica asigurare (de ex. constatare dauna, evaluare si solutionare dosar de dauna);
e) Protejarea securitatii si gestionarea accesului la sediul nostru;
f) Pentru detectarea si prevenirea fraudelor si a altor activitati ilegale sau neautorizate.
g) In scopul monitorizarii si evaluarii conformitatii cu politicile si standardele noastre;
h) In scopul respectarii si exercitarii si/sau apararii drepturilor noastre legale;
i) Pentru solutionarea potentialelor litigii, inaintate instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);
j) comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
k) recuperarea creantelor (dupa caz).


! NU folosim datele dumneavoastra personate pentru statistici sau pentru a va identificam ulterior. Singura identificare este posibila cand dumneavoastra doriti acest lucru (efectuati o rezervare pentru un vehicul de inchiriat sau doriti sa administrati o rezervare anterioara) si se efectueaza doar in scopul pre-completarii formularului cu datele dumneavoastra, date furnizate anterior in mod constient.


Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, sunt:

 1. incheierea si executarea contractului de inchiriere autoturisme, precum si efectuarea la cererea dumneavoastra a demersurilor premergatoare incheierii contractului de asigurare;
 2. o obligatie legala a Operatorului, atunci cand prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale;
 3. interesul legitim al Operatorului, pentru activitati precum apararea in justitie a drepturilor si intereselor societatii, administrarea corecta a afacerii, furnizarea de informatii.
 4. consimtamantul dumneavoastra pentru cazurile expres prevazute de lege.

Categoriile de destinatari catre care se pot transmite datele personale colectate:

 1. autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
 2. furnizorii de servicii implicati in mod direct/indirect in procesul de inchiriere autoturisme (ex. servicii de plata / bancare, asigurare, service auto, ITP depozit/schimb anvelope, tractare auto si alte servicii similare);
 3. Cei care ofera securitatea si alt tip de protectie sistemelor Operatorului;
 4. Cei care colaboreaza in domeniul colectarii creantelor de la clienti (daca este cazul);
 5. furnizorilor de bunuri si servicii furnizate de terti, identificati pe site-ul nostru, in scopul de a va permite sa va contacteze pentru a va oferi produsele sau serviciile relevante.


Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

In cazul in care este necesar sa se predea si sa se prelucreze datele dumneavoastra personale intr-un stat din afara Uniunii Europene, FIMA MOTORS S.R.L. se va asigura ca procesarea de date cu caracter personal este conforma cerintelor de securitate la care sunt supuse procesarile din cadrul Comunitatii Europene, a caror componenta o reprezinta respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurand astfel indeplinirea dezideratelor prevazute de legislatia in materie de protectie a datelor cu caracter personal..


Durata stocarii datelor colectate

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de inchiriere, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile mentionate sau atunci cand va retrageti consimtamantul (daca a fost acordat un astfel de consimtamant) si FIMA MOTORS S.R.L. nu mai are obligatia legala de a continua sa stocheze datele respective, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi sterse sau eliminate.

Cu toate acestea, vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioada rezonabila de timp, conform interesului legitim al FIMA MOTORS S.R.L. de a-si exercita sau apara un drept al FIMA MOTORS S.R.L. sau al altei persoane in justitie, pana la finalul perioadei de retentie relevante sau pana la solutionarea respectivelor actiuni in instanta.


Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la baza de date si dreptul la informare – inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul de interventie asupra datelor consta in dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restrictionarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii in special a datelor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesate pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci cand persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea.
 3. Dreptul de opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara in careva aflati. Totodata aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele sa fie prelucrate in scopuri comerciale sau de marketing direct efectuat de catre Operator.
 4. Dreptul de a va retrage consimtamantul – Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele dvs. personale intr-un format structurat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct unui alt operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 6. Dreptul la stergerea datelor („ dreptul de a fi uitat") – presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.
 7. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
 8. Celelalte drepturi garantate de dispozitiile legale in materie sunt:

* dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automata inclusiv crearea de profiluri;
* dreptul de a va adresa justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege;
* dreptul de a fi notificat de catre Operator privind brese de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor persoanelor vizate.

! In vederea exercitarii drepturilor mentionate mai sus, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, semnata si datata, la adresa de corespondenta a operatorului Calea Bucurestilor nr.291B, Otopeni, Ilfov sau pe email, la adresa [email protected], urmand sa primeasca un raspuns in termen de 30 de zile de la data inregistrarii in evidentele societatii.


In afara de situatiile mentionate mai sus, persoanele vizate se vor putea adresa cu o plangere impotriva modului de prelucrare a datelor, direct catre FIMA MOTORS S.R.L., in care vor arata solicitarea, motivul nemultumirii sau/si drepturile pe care le considera ca i-au fost incalcate sau vor putea transmite o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) dar nu mai devreme de 30 zile de la inaintarea unei plangeri catre Operator.


Modificari ulterioare ale politicii de confidentialitate:

Ne rezervam dreptul de a face orice modificare la Politica de Confidentialitate in orice moment fara o notificare in prealabil. Modificarile vor intra in vigoare la aparitia lor pe site-ul nostru, pe aceasta pagina fara notificare, de aceea va rugam sa verificati din nou aici pentru actualizari, de fiecare data cand vizitati site-ul fmnrent.ro


Daca aveti intrebari, va rugam sa ne trimiteti un email la [email protected]